FAQ

Do kiedy można nadsyłać zgłoszenia?

Prace konkursowe należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 25 kwietnia 2021 r., do godz. 23:59:59. Data i godzina zgłoszenia zostaną ustalone (zweryfikowane) na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez system informatyczny przyjmujący zgłoszenia.

Kiedy i gdzie będzie ogłoszenie wyników?

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie 26 maja 2021 r. na stronie internetowej pod adresem: www.designbysliwkanaleczowska.pl.

Kiedy będą obrady jury?

Posiedzenie jury konkursowego obędzie się do 12.05.2021 roku.

Do kiedy można zgłaszać reklamacje?

Reklamacje można zgłaszać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty upublicznienia wyników konkursu, czyli do 25.06.2021 roku.

Gdzie mogę zapoznać się z regulaminem konkursu?

Regulamin konkursu jest do pobrania tutaj.

Gdzie mogę pobrać wzór zgody przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie?

Wzór oświadczenia przedstawiciela ustawowego do wyrażenia zgody na udział w konkursie osoby niepełnoletniej jest do pobrania tutaj. Skan podpisanego oświadczenia powinien zostać wysłany razem z rozwiązaniem zadania konkursowego za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która w dniu zgłoszenia udziału w konkursie ukończyła 15 rok życia, stale zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz będąca rezydentem podatkowym w Polsce i posiadająca zdolność do czynności prawnych (pełną – w przypadku osób pełnoletnich; ograniczoną – w przypadku osób, które ukończyły 15 rok życia).
 
Osoby, które ukończyły lat 15, mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody przez ich przedstawiciela ustawowego (opiekun prawny lub rodzice). Skan podpisanego oświadczenia powinien zostać wysłany razem z rozwiązaniem zadania konkursowego za pomocą formularza zgłoszeniowego.
 
Oświadczenie można pobrać tutaj.

Z czego musi się składać zgłoszenie konkursowe?

Wykonanie zadania konkursowego polega na zaprojektowaniu nadruku (grafiki) na koszulkę, będącego kreatywną interpretacją hasła: „Śliwka Nałęczowska – sztuka łączenia”. Nadesłane prace muszą zawierać projekt nadruku na koszulkę oraz wizualizację nadruku na koszulce w dwóch odrębnych plikach, których łączna waga nie przekracza 25 MB. W przypadku osób, które ukończyły lat 15 wymagany jest jeszcze skan podpisanego oświadczenia przedstawiciela ustawowego, zawierającego wyraźną zgodę na udział w konkursie osoby niepełnoletniej, który należy wysłać razem z rozwiązaniem zadania konkursowego za pomocą formularza zgłoszeniowego.
 
Projekt nadruku na koszulkę ma być zgodny z wytycznymi określonymi w pomocniku „Jak poprawnie zaprojektować grafikę na t_shirt – manual”.
 
Pomocnik-manual można pobrać stąd.

Jak poprawnie zaprojektować nadruk na koszulkę?

Wytyczne dotyczące przygotowania nadruku na koszulkę zawiera pomocnik – manual. Projekt nadruku na koszulkę ma być zgodny z wytycznymi określonymi w pomocniku „Jak poprawnie zaprojektować grafikę na t_shirt – manual”.
 
Pomocnik-manual można pobrać stąd.

Jakie wymiary powinien mieć projekt nadruku na koszulkę?

Wytyczne dotyczące przygotowania nadruku na koszulkę zawiera pomocnik – manual. Projekt nadruku na koszulkę ma być zgodny z wytycznymi określonymi w pomocniku „Jak poprawnie zaprojektować grafikę na t_shirt – manual”.
 
Pomocnik-manual można pobrać stąd.

Czy na projekcie nadruku na koszulkę i wizualizacji nadruku na koszulce musi być logo Śliwki Nałęczowskiej?

Nie. Nadesłane prace nie mogą zawierać logo Śliwki Nałęczowskiej. Nie mogą też zawierać słów Śliwka Nałęczowska.

Czy na projekcie nadruku na koszulkę i wizualizacji nadruku na koszulce musi być hasło „Śliwka Nałęczowska – sztuka łączenia”?

Niedopuszczalne jest hasło „Śliwka Nałęczowska – sztuka łączenia”. Nadesłane prace nie mogą zawierać słów Śliwka Nałęczowska, ale mogą (ale nie muszą) zawierać hasło „Sztuka łączenia” lub inne hasło zaproponowane przez autora.

Czy na projekcie nadruku na koszulkę i wizualizacji nadruku na koszulce musi pojawić się jakikolwiek przekaz słowny, np. hasło?

Nie. Nadesłane prace mogą (ale nie muszą) zawierać hasło „Sztuka łączenia” lub inne hasło zaproponowane przez autora. Nie mogą jednak zawierać słów Śliwka Nałęczowska. Niedopuszczalne jest hasło „Śliwka Nałęczowska – sztuka łączenia”.

Czy są określone elementy obowiązkowe, które muszą pojawić się na projektach?

Nie ma obligatoryjnych elementów, które muszą pojawić się na projekcie nadruku na koszulkę czy wizualizacji nadruku na koszulkę. Warto pamiętać, że rozwiązania zadania konkursowego powinny stanowić kreatywną interpretację hasła „Śliwka Nałęczowska – sztuka łączenia”. Nadesłane prace powinny być spójne z kodem kolorystycznym marki Śliwka Nałęczowska (nie wyklucza to stosowania innych kolorów). Charakterystyczne kolory marki to: granatowy (CMYK 100/95/0/10, Pantone 2748), zielony (CMYK 100/0/100/0, Pantone 355) i biały (CMYK 0/0/0/0, Pantone White C).
 

Czy na projekcie nadruku na koszulkę i wizualizacji nadruku na koszulce musi pojawić się opakowanie produktu Śliwka Nałęczowska?

Nie. Nadesłane prace nie mogą wprost eksponować produktu Śliwka Nałęczowska ani koncentrować się na przekazie stricte reklamowym.

Czy obowiązuje określona kolorystyka, w której powinny zostać zaprojektowane prace?

Tak. Nadesłane prace powinny być spójne z kodem kolorystycznym marki Śliwka Nałęczowska (nie wyklucza to stosowania innych kolorów). Charakterystyczne kolory marki to: granatowy (CMYK 100/95/0/10, Pantone 2748), zielony (CMYK 100/0/100/0, Pantone 355) i biały (CMYK 0/0/0/0, Pantone White C).
 

Czy mogę do konkursu zgłosić projekt nadruku na koszulkę i wizualizacji koszulki z nadrukiem w formie wydruku?

Nie. Do konkursu należy zgłaszać prace wyłącznie w postaci cyfrowej/elektronicznej. Zgłoszenia w formie papierowej nie będą przyjmowane.

Jakie techniki wykonania projektu nadruku na koszulkę i wizualizacji koszulki z nadrukiem są dopuszczalne?

Praca może być wykonana dowolną techniką komputerową lub tradycyjną. Prace wykonane technikami tradycyjnymi (farby, ołówek, techniki mieszane fotografia, collage) powinny zostać zreprodukowane (zdigitalizowane) i zapisane w postaci cyfrowej. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że rozwiązania zadania konkursowego należy przesłać w postaci pliku zapisanego w formacie JPG (JPEG) lub PNG, a każdy laureat dostarcza obligatoryjnie dwa pliki: ai oraz tiff na warstwach.

Ile prac mogę zgłosić do konkursu?

Maksymalnie trzy. Przy czym, każdy projekt należy przesłać jako odrębne zgłoszenie za pośrednictwem formularza konkursowego.

Czy mogę wysłać pracę na konkurs e-mailem lub pocztą tradycyjną?

Nie. Do konkursu należy zgłaszać prace wyłącznie w postaci cyfrowej/elektronicznej za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj.

W jakiej rozdzielczości należy przygotować projekty? W jakim pliku należy przesłać pracę?

Każdy uczestnik do konkursu musi zgłosić dwa odrębne pliki w formacie JPG (JPEG) lub PNG o łącznej wadze nieprzekraczającej 25 MB, przy czym:
 
- Projekt nadruku na koszulkę (przygotowany zgodnie z wytycznymi określonymi w pomocniku „Jak poprawnie zaprojektować grafikę na t_shirt – manual”) do oceny jury należy zgłosić w postaci pliku zapisanego w formacie JPG (JPEG) lub PNG, w rozdzielczości 300 dpi, tak aby rozmiar nadesłanego pliku nie przekraczał 20 MB. W przypadku, gdy oryginalny plik przekracza 20 MB, dla potrzeb zgłoszenia projekt powinien zostać zmniejszony do wielkości 20 MB, bez zmniejszenia rozdzielczości pliku (300 DPI), ale (UWAGA!): oryginalny projekt o większej wadze powinien zostać zachowany do czasu rozstrzygnięcia konkursu, tak aby osoby nagrodzone mogły przekazać oryginalny plik do organizatora konkursu, co będzie podstawą do wydania nagrody.
 
- Wizualizację koszulki z zaprojektowanym nadrukiem, prezentującą wizję artystyczną autora projektu, można zgłosić w dowolnej rozdzielczości. Wizualizację koszulki należy przesłać w postaci pliku zapisanego w formacie JPG (JPEG) lub PNG, tak aby rozmiar nadesłanego pliku nie przekraczał 5 MB.
 
UWAGA! Laureaci konkursu zobowiązani będą do nadesłania plików, które zawierają nagrodzone prace w postaci cyfrowej, zapisanych jako pliki edytowalne z zachowanymi warstwami. Każdy laureat dostarcza obligatoryjne dwa pliki: ai oraz tiff na warstwach. Specyfikacja plików: przestrzeń barwna CMYK, rozdzielczość 300 dpi w skali 1:1, fonty zamienione na krzywe.

Jakie kryteria i parametry muszą spełniać projekty, do których przesłania będą zobowiązani laureaci konkursu?

Laureaci konkursu zobowiązani będą do nadesłania plików, które zawierają nagrodzone prace w postaci cyfrowej, zapisanych jako pliki edytowalne z zachowanymi warstwami. Każdy laureat dostarcza obligatoryjne dwa pliki: ai oraz tiff na warstwach. Specyfikacja plików: przestrzeń barwna CMYK, rozdzielczość 300 dpi w skali 1:1, fonty zamienione na krzywe.

Czy projekt nadruku na koszulkę i wizualizację koszulki można przesłać w jednym pliku?

Nie. Projekt nadruku i wizualizację należy przesłać w odrębnych plikach (nie mogą być połączone w jeden plik). Rozmiar obu nadesłanych projektów nie może łącznie przekroczyć 25 MB. W przypadku, gdy oryginalny plik z projektem nadruku na koszulkę przekracza 20 MB, dla potrzeb zgłoszenia projekt powinien zostać zmniejszony do wielkości 20 MB, bez zmniejszenia rozdzielczości pliku (300 DPI), ale (UWAGA!): oryginalny projekt o większej wadze powinien zostać zachowany do czasu rozstrzygnięcia konkursu, tak aby osoby nagrodzone mogły przekazać oryginalny plik do organizatora konkursu, co będzie podstawą do wydania nagrody.

Czy mogę wysłać na konkurs pliki dowolnej wielkości?

Nie. System przyjmuje wyłącznie pliki, których łączna waga nie przekracza 25 MB. Waga projektu nadruku na koszulkę nie może przekraczać 20 MB, a waga wizualizacji koszulki z zaprojektowanym nadrukiem nie może przekraczać 5 MB. W przypadku, gdy oryginalny plik z projektem nadruku na koszulkę przekracza 20 MB, dla potrzeb zgłoszenia projekt powinien zostać zmniejszony do wielkości 20 MB, bez zmniejszenia rozdzielczości pliku (300 DPI), ale (UWAGA!): oryginalny projekt o większej wadze powinien zostać zachowany do czasu rozstrzygnięcia konkursu, tak aby osoby nagrodzone mogły przekazać oryginalny plik do organizatora konkursu, co będzie podstawą do wydania nagrody.

Czy oprócz projektów w pliku, należy dosłać oryginał/wydruk pocztą?

Nie. Do konkursu należy zgłaszać prace wyłącznie w postaci cyfrowej/elektronicznej. Zgłoszenia w formie papierowej nie będą przyjmowane.

Jakie kryteria będą szczególnie brane pod uwagę podczas oceny prac konkursowych?

Każda nadesłana praca konkursowa zostanie zweryfikowana pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w § 2 ust. 1 i 2 oraz § 3 ust. 2 – 9 regulaminu konkursu. Podstawowe kryteria formalne to m.in. przesłanie w odrębnych plikach projektu nadruku na koszulkę i wizualizacji koszulki z zachowaniem dopuszczalnych formatów plików i rozdzielczości, brak logo jakiejkolwiek marki, brak słów Śliwka Nałęczowska, nieeksponowanie produktu Śliwka Nałęczowska, spójność z kodem kolorystycznym marki Śliwka Nałęczowska, przygotowanie projektu nadruku na koszulkę zgodnie z wytycznymi z pomocnika „Jak poprawnie zaprojektować grafikę na t_shirt – manual” czy przesłanie zgłoszenia w regulaminowym terminie. Jury dokona oceny prac z uwzględnieniem takich kryteriów, jak: zgodność z zadanym hasłem „Śliwka Nałęczowska – sztuka łączenia”, oryginalność (nieszablonowe ujęcie tematu), unikatowość pomysłu i zastosowanych środków wyrazu, rozumienie zasad projektowania odzieży, czytelność, jednoznaczność i spójność przekazu, walory estetyczne, artystyczne oraz użytkowe (w tym możliwość adaptacji motywów lub innych elementów projektu na różne formy użytkowe i reklamowe), spójność komunikacji wizualnej z istotą marki Śliwka Nałęczowska.

Czy dostanę powiadomienie, że moja praca została przyjęta do konkursu lub odrzucona?

Tak. Każde zgłoszenie, które zostanie zarejestrowane przez system, zostanie zweryfikowane pod względem formalnym, a uczestnik zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej o jego przyjęciu lub odrzuceniu w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem Świąt) od daty przesłania zgłoszenia. W razie odrzucenia zgłoszenia uczestnik zostanie powiadomiony o przyczynach odrzucenia.

Kiedy moja praca może zostać odrzucona/niedopuszczona do konkursu?

Na przykład, jeśli:
 

 • • Pliki łącznie przekraczają 25 MB, a także gdy projekt nadruku na koszulkę przekracza 20 MB, a wizualizacja nadruku na koszulkę przekracza 5 MB;
 • • Plik/i ma/ją format inny niż dopuszczony. Właściwe formaty to JPG (JPEG) i PNG dla projektu nadruku na koszulkę i wizualizacji nadruku na koszulce;
 • • Projekt nadruku na koszulkę nie ma rozdzielczości 300 dpi;
 • • Projekt nadruku na koszulkę i/lub wizualizacja nadruku na koszulkę zawiera logo marki Śliwka Nałęczowska lub jakiejkolwiek innej marki;
 • • Projekt nadruku na koszulkę zawiera słowa Śliwka Nałęczowska;
 • • Projekt nadruku na koszulkę nie został przygotowany zgodnie z wytycznymi określonymi w pomocniku „Jak poprawnie zaprojektować grafikę na t_shirt – manual”;
 • • Projekt nadruku i wizualizacja zostały przesłane w ramach jednego pliku;
 • • Nadesłana praca wprost eksponuje produkt Śliwka Nałęczowska i/lub koncentruje się na przekazie stricte reklamowym;
 • • Nadesłana praca jest niekompletna np. zawiera tylko projekt nadruku na koszulkę lub tylko wizualizację nadruku na koszulkę;
 • • Do konkursu zostały już przyjęte trzy zgłoszenia danego uczestnika;
 • • Praca w jakikolwiek sposób narusza prawo obowiązujące w Polsce i prawa osób trzecich, zwłaszcza dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej (intelektualnej);
 • • Praca zawiera treści obsceniczne i wulgarne;
 • • Praca zawiera treści reklamowe jakiejkolwiek marki innej niż Śliwka Nałęczowska;
 • • W przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły lat 15, gdy zgłoszenie nie zawiera skanu podpisanego oświadczenia przedstawiciela ustawowego ze zgodą na udział w konkursie osoby niepełnoletniej;
 • • Praca została nadesłana po terminie dnia 25 kwietnia 2021 r., do godz. 23:59:59.

 
Szczegółowe kryteria zawiera regulamin konkursu.

Jeśli moja praca została odrzucona, czy po poprawieniu błędów mogę wysłać ją jeszcze raz?

Tak, oczywiście. Po poprawieniu błędów można zgłosić pracę ponownie. Należy to uczynić najpóźniej do 25 kwietnia 2021 r. do godz. 23:59:59.

Czy będę musiał/a przekazać prawa autorskie do projektu nadruku na koszulkę i wizualizacji koszulki z zaprojektowanym nadrukiem?

Tylko laureaci konkursu będą zobligowani do przekazania praw autorskich do nagrodzonych prac, w zakresie jaki określono w regulaminie konkursu. Prace, które nie zakwalifikowały się do grona laureatów, zostaną zniszczone do 26 lipca 2021 r. zgodnie z regulaminem konkursu.

Czy w konkursie mogą brać udział zespoły kilkuosobowe?

Nie. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca. Prace zbiorowe, których autorstwo przypisane jest więcej niż jednej osobie, nie będą akceptowane.

Czy w konkursie mogą brać udział dzieci?

Osoby, które ukończyły lat 15, mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody przez ich przedstawiciela ustawowego (opiekun prawny lub rodzice). Skan podpisanego oświadczenia powinien zostać wysłany razem z rozwiązaniem zadania konkursowego za pomocą formularza zamieszczonego na tej stronie www.designbysliwkanaleczowska.pl.
 
Oświadczenie można pobrać tutaj.

Czy jedna osoba może wygrać więcej niż jedną nagrodę?

Tak. Uczestnik, który zgłosił do konkursu więcej niż jeden projekt, ma prawo uzyskać więcej niż jedną nagrodę, z tym jednak zastrzeżeniem, że jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę za zajęcie I, II lub III miejsca.

Czy zapłacę podatek od nagrody?

Nie. Koszt ten pokryją współorganizatorzy konkursu.

W jaki sposób odbiorę nagrodę?

Nagrody zostaną wydane laureatom najpóźniej w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Nagrody finansowe zostaną przekazane w formie przelewu bankowego, a nagrody rzeczowe wysłane na wskazany adres korespondencyjny na terenie Polski.

Czy moje dane osobowe są chronione i jak długo? Kto będzie je przetwarzał?

Tak. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe uczestników wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. Dane osobowe uczestników, poza danymi osobowymi laureatów, zostaną usunięte do 26 lipca 2021 r. Po tym terminie dane osobowe laureatów będą przetwarzane wyłącznie w celu ogłoszenia wyników konkursu, wydania nagród i zrealizowania obowiązków podatkowych. Szczegóły w regulaminie konkursu.

Czy prace konkursowe będą gdzieś publikowane/pokazywane po konkursie?

Prace laureatów zostaną upublicznione na stronie www.designbysliwkanaleczowska.pl. Wybrane nagrodzone prace pojawią się na T-shirtach z kolekcji specjalnej, która zostanie wprowadzona do ogólnopolskiej sprzedaży w sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym marki MEDICINE. Ponadto wybrane prace zostaną dołączone do materiałów prasowych dla mediów.

Czy mogę pochwalić się moją pracą w mediach społecznościach przed ogłoszeniem wyników konkursu?

Tak, zgłoszone prace mogą być eksponowane przez uczestników w mediach społecznościach przed ogłoszeniem wyników konkursu. Decyzję o ich upublicznieniu podejmuje autor.

Czy laureaci mogą pochwalić się publicznie wygraną?

Tak, ale mogą to uczynić dopiero po oficjalnym ogłoszeniu wyników na stronie www.designbysliwkanaleczowska.pl.